Vid långväga placering!

När vi tar emot placeringar från uppdragsgivare/kommuner som ligger geografiskt långt ifrån HVB-hemmet, så brukar vi erbjuda oss att åka till er på uppföljningsmöten. Det här för att underlätta, det ska vara enkelt att samverka och placera hos oss!