Välkommen 2019!

Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot vad 2019 har att erbjuda! VI kommer att fortsätta erbjuda en kvalitativ KBT-behandling och utsluss i stödboende eller familjehem! Vi tar emot alla sorters missbruk såsom alkohol- och/eller drogmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk, matmissbruk, ja kort sagt alla sorters missbruk! Hos oss finns också kompetens NP och samsjuklighet! Vår nya föreståndare, Anne-Lie, kommer att arbeta ”tätt på” med att utveckla, följa upp och driva verksamheten framåt.

Till alla uppdragsgivare som tidigare placerat hos oss önskar vi varmt välkomna åter! Till Er som ej ännu placerat hos oss: våga – vinn! Ni är hjärtligt välkomna på studiebesök!

Att vi erbjuder kostnadsfri hämtning av klient, samt växelvisa resor för tex uppföljningssamtal, kvarstår självklart under 2019! Varmt välkomna till Kvarnåsen HVB!