Tillstånd att bedriva familjehemsvård!

Vårt bolag Kvarnåsen HVB AB har nu fått tillstånd att bedriva familjehemsvård i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland! Vi är mycket glada och tacksamma för detta! Vi har för avsikt att under 2019 utveckla affärsområdet Familjehemsvård och vi kommer fokusera på att rekrytera familjehem som har möjlighet ta emot vuxna med beroendeproblematik, diagnoser och psykisk ohälsa.

Vill Ni vara familjehem hos oss? Maila oss! Info@wordpress-351227-1102099.cloudwaysapps.com

Kvarnåsen HVB AB Familjehemsvård