Stödboende för vuxna

Vi erbjuder Stödboende och utsluss för vuxna över 21 år i Holmsund, Umeå kommun! Det finns sex (6) platser.  Ingen behandling utförs här, klienten får ett anpassat praktiskt stöd av vår personal. Hur stödet skall se ut, kommer vi överens om tillsammans. Vi är flexibla och anpassar oss utifrån klientens behov!