Presentation av föreståndare

 

 

På Kvarnåsens HVB ska vi erbjuda klienterna behandling, ge stöd och skapa de förutsättningar som krävs för att varje klient ska bli nykter och/eller drogfri. Vårt mål är att varje klient, efter avslutad behandling och utsluss, kunna upprätthålla sin nykterhet och drogfrihet för att leva ett självständigt liv.

Jag heter Anne-Lie Granroth och är, av IVO godkänd 181122, föreståndare på Kvarnåsen HVB. Jag vill vara med och skapa den behandling som ger hållbara resultat. Vi ska göra vårt yttersta för att ge varje individ insikt, verktyg att upprätta och upprätthålla drogfrihet samt tron på ett självständigt och sunt liv, genom att leverera en högkvalitativ vård.

 

Några av mina tidigare arbeten är

  •    Socialchef 2007-2009
  • Verksamhetschef på Av Egen Kraft 2010
  • Regionchef på Frösunda Individ och familj 2011
  • Affärsområdeschef på Frösunda Individ och familj 2013

Jag är utbildad socialpedagog och familjeterapeut samt har även utbildning i Exekutive management.

Mitt engagemang för människor är det som drivit mig att arbeta med förändringsprocesser. Att ständigt förbättra och utveckla tillsammans med olika intressenter och aktörer. Att tillsammans skapa förutsättningar för ett gott och kvalitativt liv för alla människor.