Placeringar

Har ni behov av placering?

Vi hämtar klienten kostnadsfritt, var som helst, dygnet runt!

SoL och LVU, planerat eller akut !

Placering hos oss?

Har ni behov av placering? Tveka inte att höra av er!  Vi tar emot SoL och LVU, planerat eller akut.

Om avståndet mellan placerande uppdragsgivare och Kvarnåsen är långt, erbjuder vi oss att komma till er med klienten för tex uppfölningssamtal. Som en extra service erbjuder vi kostnadsfri hämtning av klient, oavsett var i landet denne befinner sig !

Vid placering går vi tillsammans med socialtjänsten igenom klientens vård- och behandlingsbehov utifrån klientens vårdplan.

I de fall det finns barn med i bilden, förankrar vi med socialtjänsten hur deras omvårdnad ombesörjs under vårdtiden. Vi kommer även överens om rutiner kring eventuella besök eller umgängesresor.

Behandlingen är frivillig och klienten skall lämna skriftligt medgivande att han avser medverka i behandlingen samt följa de förhållningsregler som gäller hos oss på Kvarnåsen.