Har ni behov av placering?

Vi hämtar klienten kostnadsfritt, var som helst, dygnet runt!

SoL och LVU, planerat eller akut !

Ring oss på 020-211 500

Placering hos oss?

Har ni behov av placering? Tveka inte att höra av er till vår placeringssamordnare Sussie på kontaktuppgifter nedan ! Vi hjälper Er dygnet runt vid placering, via vår placeringsjour 020-211 500. Vi tar emot SoL och LVU, planerat eller akut.

Om avståndet mellan placerande uppdragsgivare och Kvarnåsen är långt, erbjuder vi oss att komma till er med klienten för tex uppfölningssamtal. Som en extra service erbjuder vi kostnadsfri hämtning av klient, oavsett var i landet denne befinner sig !

Vid placering går vi tillsammans med socialtjänsten igenom klientens vård- och behandlingsbehov utifrån klientens vårdplan.

I de fall det finns barn med i bilden, förankrar vi med socialtjänsten hur deras omvårdnad ombesörjs under vårdtiden. Vi kommer även överens om rutiner kring eventuella besök eller umgängesresor.

Behandlingen är frivillig och klienten skall lämna skriftligt medgivande att han avser medverka i behandlingen samt följa de förhållningsregler som gäller hos oss på Kvarnåsen.

 

FÖR PLACERING, FÖRFRÅGAN ELLER INFORMATION

Ring placeringssamordnare Sussie 0760-46 00 27
eller maila sussie@kvarnasenhvb.se

Du kan även höra av dig dygnet runt på vår jourtelefon

020 211 500