Om Oss

Om oss

Vi som arbetar på Kvarnåsen HVB känner ett behov att få omsätta nya landvinningar inom forskning och nya kunskaper om beroendetillstånd i praktiskt arbete på behandlingshem. Den bästa behandlingen tillsammans med ett varmt bemötande gör mycket gott för individen och deras närstående. Med bred kompetens och humanistiskt förhållningssätt och med Omhändertagande som ledord, hjälper vi våra klienter till ett nytt och bättre liv.

Vår personal har ett stort engagemang och ett genuint intresse att stödja människor till förändring och ett drogfritt, aktivt liv. Kompetensen i personalgruppen är hög och vi har varierande utbildning inom neuropsykiatri/psykiatri/missbruk/socialt förändringsarbete och hälso- och sjukvård.  I arbetsgruppen finns kompetens och erfarenhet gällande Motiverande Samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP). Vissa av våra  behandlare är också utbildade inom KBT-kognitivt inriktad terapi, Community Reinforcement Approach (CRA) samt Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Vi har även möjlighet att genomföra ADDIS-vuxen och ADDIS-ung.

Vår personal deltar i löpande i metodhandledning och ärendehandledning.

Vi arbetar med kvalitetssäkring utifrån vårt ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar regelbundna ledningsmöten, där klienter har direkta möjligheter att lyfta kvalitetsfrågor med ledningen. Vidare utförs återkommande klientnöjdhetsundersökningar, egenkontroller och interna revisioner. Vi genomför även återkommande remittentundersökningar.