ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)

Vi har möjlighet att genomföra  diagnostisering och screening av skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger genom bedömningsmetoden ADDIS – ung och vuxen. Instrumentet är ett strukturerat intervjuformulär som består av 75 grundfrågor som ställs till klienten. Huvuddelen av frågorna rör personens bruk, erfarenheter samt upplevda konsekvenser av alkohol, läkemedel och droger.  Med … Läs mer

Byn Kvarnåsen

Kvarnåsen HVB ligger i byn Kvarnåsen, vilken är en by i Norsjö kommun. Byn ligger vid länsväg 365 mellan Norsjö och Lycksele. Kvarnåsen är belägen mellan två sjöar, Stor- och Lill-Raggsjön och har en å rinnande genom sig vid namn Åman. Åman rinner sedan ut i Vindelälven. Längs vägarna runt Kvarnåsen är renar en vanlig … Läs mer

Utslusslägenheter

Till Kvarnåsen HVB har vi tillgång till åtta (8) stycken utslusslägenheter i Söderfors, Tierps kommun, Uppsala län. Orten ligger vid Dalälven omkring 15 km väster om Tierp. Vi erbjuder daglig sysselsättning i form av arbetsträning, praktik och sociala aktiviteter. För de som är motiverade erbjuds plats på Estuna Lärlingsutbildning. Det går även bra att placera direkt … Läs mer

Timvikarier!

Vi söker timvikarier! Vi ser gärna att du har en omvårdnadsutbildning och/eller har erfarenhet av arbete på HVB-hem för vuxna. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du skall kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift. Utöver detta krävs det att du har B-körkort och tillgång till egen bil. Vi tar gärna emot samtal från dig … Läs mer

Möjlighet finns att ta med eget husdjur

På Kvarnåsen HVB finns det möjlighet för klienten att ta med sig eget husdjur. Vår arbetsgrupp gör i samråd med föreståndaren, en bedömning, om det är lämpligt att klienten medhar hund eller annat husdjur. Vi identifierar tänkbara risker gällande medhavande av djur och tar fram rutiner för att förebygga dessa risker och dokumenterar dessa i samband med placering.