Samarbeten

Vi tror på att samverka och samarbeta i sin närmiljö och vill vara en positiv kraft i Kvarnåsen och närområdet. Har du en idé om ett projekt vi kan jobba tillsammans med? Är du nyfiken på vad vi gör på Kvarnåsen HVB och vill veta mer? Kontakta oss så kan vi ses!

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)

Vi har möjlighet att genomföra  diagnostisering och screening av skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger genom bedömningsmetoden ADDIS – ung och vuxen. Instrumentet är ett strukturerat intervjuformulär som består av 75 grundfrågor som ställs till klienten. Huvuddelen av frågorna rör personens bruk, erfarenheter samt upplevda konsekvenser av alkohol, läkemedel och droger.  Med … Läs mer

Byn Kvarnåsen

Kvarnåsen HVB ligger i byn Kvarnåsen, vilken är en by i Norsjö kommun. Byn ligger vid länsväg 365 mellan Norsjö och Lycksele. Kvarnåsen är belägen mellan två sjöar, Stor- och Lill-Raggsjön och har en å rinnande genom sig vid namn Åman. Åman rinner sedan ut i Vindelälven. Längs vägarna runt Kvarnåsen är renar en vanlig … Läs mer

Utslusslägenheter

Till Kvarnåsen HVB har vi tillgång till åtta (8) stycken utslusslägenheter i Söderfors, Tierps kommun, Uppsala län. Orten ligger vid Dalälven omkring 15 km väster om Tierp. Vi erbjuder daglig sysselsättning i form av arbetsträning, praktik och sociala aktiviteter. För de som är motiverade erbjuds plats på Estuna Lärlingsutbildning. Det går även bra att placera direkt … Läs mer