Välkommen 2019!

Vi ser med glädje och tillförsikt fram emot vad 2019 har att erbjuda! VI kommer att fortsätta erbjuda en kvalitativ KBT-behandling och utsluss i stödboende eller familjehem! Vi tar emot alla sorters missbruk såsom alkohol- och/eller drogmissbruk, spelmissbruk, sexmissbruk, matmissbruk, ja kort sagt alla sorters missbruk! Hos oss finns också kompetens NP och samsjuklighet! Vår … Läs mer

Ledig plats finns!

Boka missbruksbehandling hos oss på Kvarnåsen! Om du ger oss din vilja och tid, så ger vi dej verktygen till ett nyktert liv! Ring vår samordnare Sussie på 0760-46 00 27 eller vår placeringsjour som är bemannad dygnet runt: 020-211 500. Välkommen!          

Presentation av föreståndare

    På Kvarnåsens HVB ska vi erbjuda klienterna behandling, ge stöd och skapa de förutsättningar som krävs för att varje klient ska bli nykter och/eller drogfri. Vårt mål är att varje klient, efter avslutad behandling och utsluss, kunna upprätthålla sin nykterhet och drogfrihet för att leva ett självständigt liv. Jag heter Anne-Lie Granroth och … Läs mer

Tillstånd att bedriva familjehemsvård!

Vårt bolag Kvarnåsen HVB AB har nu fått tillstånd att bedriva familjehemsvård i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland! Vi är mycket glada och tacksamma för detta! Vi har för avsikt att under 2019 utveckla affärsområdet Familjehemsvård och vi kommer fokusera på att rekrytera familjehem som har möjlighet ta emot vuxna med beroendeproblematik, diagnoser och psykisk … Läs mer