Praktikplats

Tillsammans med Swedlist har vi tagit fram praktikplats som varvas med behandling och boendet hos oss på Kvarnåsen HVB. Vi ser framemot vad det kommer ge Dig som klient och vår samverkan med våra grannar.

Kostnadsfri hämtning!

I samband med placering på Kvarnåsen HVB  erbjuder vi alltid kostnadsfri hämtning! Vi kan hämta placeringen oavsett tid på dygnet och oavsett plats i landet. Ring oss på nr 020-211 500 så berättar vi mer! Eller maila till lisette@kvarnasenhvb.se Välkomna!

ADDIS (Alkohol Drog Diagnos Instrument)

Vi har möjlighet att genomföra  diagnostisering och screening av skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger genom bedömningsmetoden ADDIS – ung och vuxen. Instrumentet är ett strukturerat intervjuformulär som består av 75 grundfrågor som ställs till klienten. Huvuddelen av frågorna rör personens bruk, erfarenheter samt upplevda konsekvenser av alkohol, läkemedel och droger.  Med … Läs mer

Återfallsinventering

Beroendesjukdomen är lömsk och ständigt närvarande. Återfall händer och kommer att hända. När det blir så finns verktyg för återfallsinventering. Det innebär att du ges möjligheten att kartlägga varför du valde ett återfall och att du får verktygen att undvika det genom återfallsprevention framåt. Ring oss för mer information – 020-211 500!

SoL-placering

Hos oss är Du placerad på något som kallas SoL vilket är en frivilligplacering som Du själv valt och velat genomföra. Vill Du veta mer om Socialtjänstlagen – läs här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453