Lediga platser!

Lediga platser finns hos oss på Kvarnåsen HVB. Vi har också lediga platser i vårt stöd-/utslussboende i Söderfors.

Vi är glada och stolta över våra goda referenser, från flertalet kommuner! Vårt erbjudande om kostnadsfri hämtning av klient vid placering, kvarstår och vi ordnar allt det praktiska kring klienterna. Ring vår placeringssamordnare, Sussie på 0760-46 00 27 för att boka plats! Ni kan också nå oss via vår placeringsjour, som är bemannad dygnet runt på 020-211 500.

Ni kan läsa mer om vårt stöd-/utslussboende på:  https://boendestod.se