Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildning

Analysperiod

Utbildningen startar med en beteende- och förutsättningsanalys där klienten intervjuas och ges möjlighet att praktisera. Under den initierande analysperioden söker vi klientens styrkor och ser vad denne är bra på, finner motivation i och svarar bäst på, gällande positiv förstärkning. Den realiserade teckenekonomin som ger klienten möjlighet att tjäna sina egna pengar startar direkt och är knuten till praktiken. De klienter som skall genomgå neuropsykiatrisk utredning parallellt, startar utredningen i denna del av utbildningen.

Lärlingsutbildningen startar

Klienten startar lärlingsutbildningen. Praktikplatsen fastställs och delmål sätts upp. Denna fas av utbildningen är inte en yrkesutbildning, utan en utbildning i att lära sig arbeta. Att förstå arbetsmarknadens krav. Att skapa uthållighet och rutiner, det vill säga lära sig komma i tid och att orka arbeta en hel dag. Att ta rast när det är rast och klara av att ta arbetsdirektiv och instruktioner. Målsättningen är att klienten skall klara en normal arbetsdag. Detta är varken enkelt eller självklart. Därför är viktigt att sätta delmål och att strategiskt, genom strikt struktur och positiv förstärkning, få klienten att lyckas. Den realiserade teckenekonomin som ger klienten möjlighet att tjäna sina egna pengar och själv betala för sina utgifter, är den i särklass viktigaste delen i detta. Klienten skall genom att själv få lyckas och att uppnå sina mål, motiveras att vilja gå vidare av egen kraft.

Yrkesutbildning

När klienten lyckats nå uppsatta mål (gällande praktik, att hålla i sin ekonomi samt boende) kan en praktisk yrkesutbildning starta. Detta oftast i kombination med körkortsutbildning och träningslägenhet. Vi ser över arbetsmarknaden och rekommenderar de yrken där vi kan diplomera samt där det efterfrågas arbetskraft. Aldrig fler än två klienter på varje lärlingsutbildningsplats.

Under utbildningstiden ingår

 • Social träning och en strukturerad vardag och fritid
 • Träning i ADL – städning, tvätt och matlagning.
 • Hushållsekonomi
 • Basala IT-kunskaper
 • Urinprov, tas vid behov.
 • Alla klienter erbjuds träningslägenhet/motsvarande efter utbildning.
 • Boende i familjehem under hela utbildningstiden erbjuds. Är man 21 år och äldre erbjuder vi även stödboende.
 • Utbildning i svenska språket samt svensk lag och kultur, där behov finns.
 • Möjlighet att ta körkort.
 • Realiserad teckenekonomi motsvarande en vanlig lön vilket innebär att klienten själv kan betala sina utgifter).
 • Kontaktperson.
 • Tolk vid behov.

För klienter som inte har ork eller motivation till lärlingsutbildning så erbjuds frivilliga lagom-aktiviteter anpassade till klienten. Allt från odling i vår trädgård till träning i  kontakter med myndigheter, sjukvård, psykiatri och andra instanser.