Kvarnåsen HVB – vintervila

PRESSTOPP: 

Vi är superglada att meddela att IVO 181121 godkänt Anne-Lie Granroth som Kvarnåsens nya föreståndare! Rekordsnabb handläggning av IVO, vilket vi är väldigt tacksamma för! Presentation av Anne-Lie kommer inom kort!

 

Det är med stor sorg som vi i slutet av oktober, mottagit besked från IVO om att driften av vårt fina HVB-hem Kvarnåsen skall läggas vilande. Det här tills vi får en ny föreståndare godkänd, vilket är en process på ca tre till sex månader. Bakgrunden till IVO:s beslut om krav på åtgärd är att Kvarnåsen under en lång period inte haft en av IVO godkänd föreståndare, vilket bedöms vara en förutsättning för att en trygg och säker verksamhet skall kunna bedrivas. Vi har haft två t.f. föreståndare det senaste året. Vi har helt enkelt har haft svårt att hitta en lämplig kandidat som har allt som krävs! Vi har sökt efter lämplig kandidat med formell högskoleutbildning, ledarskapsförmåga, lång erfarenhet av HVB-hem och missbruksvård samt personlig lämplighet och förmåga att driva behandlingsarbetet med klienterna i fokus. Vi har nu äntligen hittat rätt kandidat och föreståndare till Kvarnåsen! Vi har under v.45 skickat in ändringsansökan till IVO om ny föreståndare. Vår kandidat Anne-lie Granroth kommer presenteras närmare i ett eget inlägg så att ni får möjlighet att lära känna henne! Vår förhoppning är nu att IVO skall handlägga vårt ärende skyndsamt och att vi snart är igång igen!

Personalgruppens generella utbildningsnivå, kompetens och erfarenhet av missbruksvård behöver också förstärkas och vara högre än tidigare. Vi skall göra vårt allra bästa för att komplettera arbetsgruppen med personer som har både personlig lämplighet, utbildning samt erfarenhet av missbruk och behandling. Vi tar löpande emot ansökningar på info@wordpress-351227-1102099.cloudwaysapps.com

Kvarnåsen HVB med ledning vill passa på att tacka våra uppdragsgivare som givit oss förtroendet att utföra det dagliga behandlingsarbetet tillsammans med klienterna! Ett stort tack till vår trogna och lojala personalgrupp som ställt upp i alla lägen!  Sist men inte minst, ett stort tack till alla klienter som valt att genomföra sin behandling på Kvarnåsen och dela sina levnadsberättelser och förändringsprocesser med oss!