Frågor

Vanliga frågor och svar

På den här sidan finns svar på vanligt förekommande frågor.
Om du inte finner svar på din fråga här, kan du skriva till oss

Vad är ett behandlingshem?

Det finns många typer av behandlingshem. Vårt behandlingshem finns för dig som vill sluta med drogmissbruk men inte klarar det själv. Vården är frivillig. På Kvarnåsen finns det ordningsregler och struktur du måste följa.

Vilken behandling får jag?

Behandlingen är schemalagd och består av arbete i behandlingsgrupp, samtal, rollspel och olika former av övningar med terapeuter och behandlingspersonal. Arbetet består i att förändra ditt förhållande till droger och att stärka din självkänsla.

Ingår arbetsträning i behandlingen?

Ja. Att ha ett jobb och tjäna egna pengar är en viktig del för att klara av ett drogfritt liv. Vi kan hjälpa dig med arbetsträning. Arbetsträning kan vara en mycket bra insats för ett drogfritt liv, men kräver samtidigt hög grad av stabilitet. Insatsen är mindre lämplig om du exempelvis har obehandlad grav ADHD, svårbehandlad psykos, paranoia eller har ett kraftigt sug efter droger och fortfarande har svårt att stå emot impulser. Även om så är fallet initialt, är vårt mål att du efter en tid fått adekvata verktyg och kan påbörja arbetsträning.

Varför ska jag städa, tvätta och laga mat?

Städning, tvätt och matlagning tillhör ADL- Active Daily Living och kommer att läggas in i ditt individuella schema. Personalen stöttar dig om det är något du har svårigheter med.

Hur lång är behandlingen?

Behandlingstiden bör vara minst 3 månader och max 12 månader, för att uppnå önskat resultat men det är självklart individuellt. Behandlingen utvärderas kontinuerligt i samråd med din socialsekreterare eller arbetsgivare.

Jag har ADHD, kan ni hjälpa mig?

Ja, vi har goda kunskaper om neuropsykiatriska diagnoser.
Om du har medicin för tex ADHD kan du fortsätta med din medicinering under behandlingstiden. Det är din läkare på hemorten som ansvarar för och tar beslut om frågor som rör din medicinering. Har du inte fått någon diagnos men misstänker att du har tex ADHD, kan NP-utredning utföras i samråd med din socialsekreterare. Vid NP-utredning, som kräver extra läkarinsatser och psykologbedömning, tillkommer en avgift under utredningsperioden. Utredning påbörjas tidigast under den 2.a behandlingsmånaden.

Jag behöver Subutex/Suboxone/Metadon.

Vid tungt opiatberoende rekommenderar Socialstyrelsen behandling med Metadon/Suboxone/Buprenorfin. Detta kallas för substitutionsbehandling eller LARO-behandling och beslutet ligger hos din beroendeläkare i hemlandstinget. Vi har inte LARO på Kvarnåsen HVB men kan i dessa fall rekommendera Husinge HVB utanför Norrtälje för klienter som ingår i LARO-program.

Jag är inte ren, kan jag komma till er ändå?

Om du är i behov av avgiftning måste du lägga in dig på en beroendeavdelning innan du påbörjar behandlingen hos oss. Detta för din egen säkerhet. Vi kommer ha en nära dialog med din socialsekreterare så du kan komma till oss så snart det är medicinskt säkert. Att det kan finnas spår kvar av substanser är inga problem men du får inte komma till oss påverkad!

Hur ser mitt boende ut?

Alla klienter har ett eget rum.  Vi har ett samlingsrum där du kan titta på TV eller umgås. Du delar dusch och toalett med 3 andra boende. Du har egen nyckel till ditt rum och ansvarar själv för att det är välstädat och rent. Du ansvarar även för dina värdesaker. Måltider äter vi tillsammans.

Har ni träningsmöjligheter?

Ja. På vårt gym finns fria vikter, bänk, motionscykel och boxningssäck. Det finns även elljusspår samt en tennisplan. Det finns simhall i närheten som vi besöker regelbundet.

Vilka fritidsaktiviteter finns?

Vi kan erbjuda skidsport med utförsåkning och längdskidåkning, tennis, friluftsliv, camping och fiske. Inomhus finns träningsmöjligheter, bordtennis, biljard samt TV och filmvisning. Vi besöker också simhallen i Norsjö kontinuerligt.

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Vårt mål är att du fullföljer behandlingen och får de bästa förutsättningarna till ett fortsatt drogfritt liv. Vi lovar att ge dig verktyg och förutsättningar, om du ger oss din tid, engagemang och vilja. Undersökningar visar att det som bidrar till en lyckad behandling är att:

  • man vill ha hjälp
  • behandlingen är tillräckligt lång, d.v.s minst 3 månader men max ett år
  • behandling och arbetsmaterial är tydligt och lätt att förstå
  • behandlingspersonalen är erfarna, har kompetens och brinner för att hjälpa
  • behandlingen genomförs i trygg miljö
  • tillgång till genomtänkt arbetspraktik/sysselsättning
  • tillgång till regelbunden fysisk träning, socialt samspel och aktiviteter
  • eventuella sjukdomar upptäcks och behandlas
  • man får uppföljning och eftervårdssamtal efter behandlingen

Har du andra funderingar ring till oss och fråga!
Du kan nå oss på telefonnummer 020-211 500 dygnet runt !

Välkommen!