Anhörig

Att vara anhörig till någon som missbrukar kan vara som att åka en berg- och dalbana med bra och dåliga stunder.

Det är vanligt att som anhörig ta på sig mycket ansvar och arbete. Detta kan göra att du mår dålig, får svårt att sova och känner dig orolig.

Alla kommuner är skyldiga att hjälpa anhöriga till personer med missbruksproblem. Vissa kommuner anordnar särskilda anhörigprogram eller så kallad Anhörighetsskolor. Där får du/ni samtal och föreläsningar. Dessutom har du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Det kan kännas skönt att inse att du inte är ensam i detta!  Som anhörig behöver man stöd och vägledning. Ibland räcker det med en vän som lyssnar men ibland krävs det mer strukturerad hjälp.

Det finns även andra ideella och privata organisationer som du kan vända dig till för stöd. Anhörigjouren och Syskon-till-missbrukare är exempel på sådana organisationer.

Om du känner dig deprimerad av det som händer kan du behöva söka vård på din vårdcentral. Då behöver du nämligen behandling mot din depression.

Hur kan du som anhörig hjälpa?

Det är svårt att veta hur just du kan hjälpa då detta beror på vilken relation ni har och hur missbruket ser ut. Det är viktigt att du inte tar på dig för mycket ansvar.

Men om du vill hjälpa och finnas där kan du först konfrontera personen – utan att vara anklagande. Berätta bara att du är orolig. Det är viktigt att vara mjuk i tonen så att den andra personen inte hamnar i försvarsställning.

Om personen är helt omedveten om sina problem kan du berätta om konkreta situationer som personen hamnat i på grund av sitt missbruk. Även om personen blir arg eller slår bort anklagelserna så har du hur som helst sått ett frö. Säg att du kommer att finnas där om personen någon gång vill ha hjälp.

Om personen erkänner sitt missbruk eller redan har erkänt sitt missbruk ska du försöka få personen att förstå att hen behöver göra någonting åt sitt missbruk.

Många tror att de kan ta sig ur sitt missbruk på egen hand. Detta är dock väldigt svårt. Försök därför att få personen att söka hjälp. Visa att du finns där, lyssna, visa att du bryr dig.

Ibland kan det dock krävas mycket för att få någon att söka hjälp för sitt missbruk. Ibland så pass mycket att du måste lämna. Men alla situationer ser olika ut.

Källor: Bris, Anhörigjouren, Vårdguiden