Välkommen till Kvarnåsen HVB

Boende och behandling för vuxna över 18 år med missbruk och beroendesjukdom

Kvarnåsen HVB erbjuder boende och behandling för män och kvinnor över 18 år med kemiskt missbruk och beroendesjukdom.
Vi finns i Kvarnåsen beläget i Norsjö kommun i Västerbottens län. Vårt behandlingshem ligger geografiskt mellan Lycksele och Skellefteå.
Behandlingsprogrammet är baserat på ett helhetsperspektiv och är evidensbaserat med utgångspunkt i KBT.

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

FÖR PLACERING, FÖRFRÅGAN ELLER INFORMATION

Kontakta vår placeringssamordnare Sussie på telefonnummer
0760-46 00 27 eller maila sussie@kvarnasenhvb.se
Du kan även höra av dig dygnet runt till vår placeringsjour

020-211 500

Vår behandling grundas på ett helhetsperspektiv på individen och har sin grund i psykosocial behandling med KBT-inriktning, MI- samtal,  manualbaserade CRA-samtal, ACT och ADDIS. Våra program utgår i från att tanke-känsla-handling hänger samman. KBT-inriktningen tillsammans med social träning, fysisk träning, ADL och friskvård är basen i vår behandling.

Målet med våra behandlingsinsatser är att den klienten skall kunna avsluta sitt missbruk/beroende och på så sätt uppnå en bättre och sundare hälsa såväl fysiskt som psykiskt och socialt.